ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ

Διεύθυνση: Γραμμένο Ιωαννίνων 45500

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 143361029000

ΑΦΜ: 800865396

ΔΟΥ: Ιωαννίνων

Έγγραφα Δημοσιότητας

Καταστατικό